Het goede nieuws is dat het debat over de verhouding tussen OM-Strafrechtadvocatuur een groot succes wordt genoemd. Het was - voor wie erbij was - inderdaad levendig, geestig en scherp. De vraag die echter blijft hangen is: "en nu?" Indien het zelfreinigend en kritisch vermogen binnen de Orde niet verder gaat dan een goed debat zal de roep om meerdere beroepsgroepen binnen de advocatuur niet verstommen. Laat nu de in de accountancy-wereld het tegenovergestelde worden bewerkstelligd: de NIVRAA en de NOvAA willen fuseren en presenteerden deze week het fusievoorstel. Een vreemde ontwikkeling gezien de verregaande eisen t.a.v. marktwerking en mededinging bij (monopolistische) beroepsgroepen? Het is in ieder geval positief dat er binnen De Orde tijd wordt besteed aan de fatsoen-discussie!

- Concept-fusievoorstel NIVRA/NOvAA, NOvAA, 29-9-2009
- Debat over verhouding OM-strafadvocatuur groot succes, Nederlandse Orde van Advocaten, 29-9-2009