Op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten drie nieuwsartikelen die de beroepsethiek van advocaten raken. Over no-cure-no-pay, over vertrouwen bij declaraties en tot slot over het inzichtelijk maken van de waarde van de rechtsstaat met daarachter de vakmensen die hierbinnen als professional werkzaam zijn.

Ministers: advocaten niet schuldig aan no cure no pay
Ze worden betaald op basis van no cure no pay. En ze verdienen twee keer aan één zaak. Zo luidde eind juli de beschuldiging van de Stichting Slachtoffers Vliegramp aan het adres van twee advocatenkantoren die de slachtoffers van het ramptoestel van Turkish Airlines bijstaan. Waarop de PvdA-Kamerleden Kuiken en Heerts aan de ministers van Justitie en BZK vroegen wat zij vonden van de handelwijze van deze advocaten. Die doen niets onoirbaars, antwoordden de bewindslieden. De betrokken advocaten declareren gewoon op uurbasis, tariefafspraken zijn niet strijdig met het verbod op no cure no pay, en er is geen aanleiding te veronderstellen dat de advocatenkantoren twee keer worden betaald. [...]
- Ministers: advocaten niet schuldig aan no cure no pay, NOvA, 15-10-2009

'Meer vertrouwen' bij controle toevoegingsdeclaraties
Volgende week start een pilot waarin de declaraties voor toevoegingen niet meer vooraf minutieus worden getoetst door de Raad voor rechtsbijstand. In één variant van het experiment vindt de controle van alle declaraties achteraf plaats. In de andere variant wordt er ook achteraf alleen maar steeksproefsgewijs gecontroleerd, op het kantoor zelf of door middel van toegestuurde dossiers. De Raad controleert vooraf wel het inkomen en het vermogen van de cliënt en 'uiterst Bewerkelijke Zaken' worden niet in de proef opgenomen. [...]
- 'Meer vertrouwen' bij controle toevoegingsdeclaraties, NOvA, 15-10-2009

Rechtsstaat in de schijnwerpers tijdens Week van het Recht
De rechtsstaat in de etalage zetten - dat is het doel van de Week van het Recht, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaraan de rechtspraak, het OM, de advocatuur en het ministerie van Justitie allemaal een bijdrage leveren. Tijdens de Week van het Recht, van 2 tot en met 7 november, zijn er overal in het land debatten en activiteiten waarin het recht centraal staat. Het slotstuk van de week is de landelijke open dag van de rechtbanken. [...]
- Rechtsstaat in de schijnwerpers tijdens Week van het Recht
, NOvA, 15-10-2009