In de vorige post werd het rapport van bureau Pro Facto geciteerd: "Particulieren geven aan dat advocaten te veel geïnteresseerd zijn in het ons kent ons wereldje van collega advocaten en rechters en te weinig geïnteresseerd zijn in de cliënt.". In het licht hiervan ben ik benieuwd wat de beweegredenen zijn om tot de conclusie te komen dat de landsadvocaat geen fout heeft gemaakt inzake de Catshuisbrand-affaire. De juridisch adviseur van de Nederlandse Staat heeft zich namelijk volgens de Raad van Toezicht voor Orde van Advocaten niet schuldig gemaakt aan gedrag dat een goede advocaat niet betaamt.

- 'Geen fout landsadvocaat na Catshuisbrand', Nu, 29-10-2009