Nieuws
Landelijke themadag tuchtrecht, 11 december 2009

Onder de naam Schending van beroeps- en gedragsregels en de tuchtrechtelijke praktijk organiseert SSR in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) een landelijke themadag voor bij het wettelijk tuchtrecht betrokken colleges en beroepsorganisaties.

Deze landelijke themadag is tevens het startsein voor de Leergang Tuchtrecht die SSR vanaf 2010 aanbiedt.

Datum en tijd
Vrijdag 11 december 2009, 10.00 tot 17.00 uur.

Lokatie
De Eenhoorn te Amersfoort

Voor wie
Leden, voorzitters en secretarissen van tuchtcolleges en appelcolleges van advocatuur, notariaat, gerechtsdeurwaarders, accountancy, gezondheidszorg, veterinairen, loodsen, scheepvaart en octrooigemachtigden.
Medewerkers van de betreffende beroepsorganisaties.
Medewerkers van overige organisaties betrokken bij het tuchtrecht en (klacht)functionarissen.

Programma
Ochtend: inleidingen door autoriteiten op het gebied van tuchtrecht uit notariaat, advocatuur en rechtspraak.

Middag: denk- en werksessies onder leiding van vertegenwoordigers uit de verschillende beroepsgroepen. U kunt deelnemen aan twee sessies.

Doel
Kennisoverdracht, informatieverstrekking, bespreking (actuele) ontwikkelingen, opdoen van praktische ideeën en collegiale uitwisseling.

Info
Noteert u de datum van deze boeiende en unieke dag alvast in uw agenda. Binnen twee weken volgt een uitgebreid programma.

Landelijke themadag Tuchtrecht, NOvA, 19-10-2009