Omdat de vraag die gesteld is op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten uitnodigt toch beantwoording, post ik het bericht ook maar hier:

Moet de tuchtrechter nog een beetje wennen aan de transparantie van de nieuwe website? In één van de uitspraken die deze week op de website zijn gezet handhaaft het Hof van Discipline een uitspraak van de Raad van Discipline Leeuwarden. Dat gebeurt op een manier die de vooroordelen tegen tuchtrechtspraak bepaald niet zal ontzenuwen. De uitspraak van het hof bestaat grotendeels uit een weergave van de klachten van de cliënt. Die klachten ogen ernstig. Het hof zegt er echter niet meer over dan dit: omdat u niet de feiten heeft betwist die de raad van discipline heeft vastgesteld, bevestigen wij het oordeel van de raad. Het hof geeft die feiten niet weer en linkt ook niet naar de uitspraak van de raad. Waarom zo'n uitspraak publiceren? (LvA)


- Hof maakt zich er vanaf, NOvA, 22-10-2009
- Tuchtrecht.nl, De Uitspraak, 22-10-2009