Voor wie het nog niet gelezen heeft, wijs ik graag nog op het volgende. De Koninklijke NotariĆ«le Beroepsorganisatie (KNB), de beroepsorganisatie voor notarissen en kandidaat-notarissen, onderschrijft de conclusies van het rapport Joldersma met betrekking tot het deels opheffen van de geheimhoudingsplicht. ‘In juni van dit jaar heeft het notariaat een officieel standpunt ingenomen op dit punt, waarbij de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht in bepaalde situaties worden opgeheven’, aldus KNB-voorzitter Erna Kortlang. Hierdoor krijgen het OM en de FIOD instrumenten in handen om effectiever te kunnen opsporen.

De KNB pleit al langer voor het openbaar maken van de WOZ-waarde. Het voorstel van het rapport Joldersma om dit via het Kadaster te regelen wordt omarmd.
De KNB is verder ingenomen met het recente besluit van de Tweede Kamer om tuchtrechtprocedures in het notariaat en de advocatuur te versnellen. Het wetsvoorstel dat deze spoedprocedure mogelijk moet maken werd afgelopen dinsdag met algemene stemmen door de Tweede Kamer aanvaard. Met de nieuwe wet kunnen niet goed functionerende notarissen snel worden berecht, wat de kwaliteit van de beroepsgroep ten goede komt.

- Ook notariaat pleit voor beperking geheimhouding, KNB, 9-10-2009
- Persbericht, KNB, 9-10-2009