In de Trouw van vandaag een bericht over de beperkte kennis die er in de rechtszaal is ten aanzien van andere culturen. Er is een groot kennistekort over cultuurverschillen en te weinig wordt rekening gehouden met de diversiteit binnen onze samenleving. De vraag of dit zo is, wil ik hier laten liggen. De discussie onder het artikel van Trouw geeft hiertoe reeds genoeg input.

Interessanter is de stelling van cultureel antropoloog Ibrahim Yerden dat dit kennistekort samengaat met de arrogantie van "wij weten het allemaal beter". Is dit het geval? De rechts-antropoloog Wibo van Rossum die ook geciteerd wordt in het artikel denkt er al anders over. Van Rossum stelt dat kennis van multiculturele problematiek inderdaad belangrijk is voor rechters én dat ze dit ook graag willen leren. Toch merkwaardig dat twee antropologen zo'n tegenstrijdig signaal afgeven.

- Weinig multi-culti in de rechtszaal, Trouw, 10-10-2009