Alle middelen worden ingezet om de discussie rond fatsoensnormen inhoud te geven. Op 1 oktober publiceerde het OM op haar site een video over deze materie. Hieronder het bericht:

----

Hoe ver kun je als advocaat gaan met uitspraken die gericht zijn op de persoon van de officier van justitie? In een brief aan de Nederlandse Orde van Advocaten gaf de voorzitter van het College van procureurs-generaal, mr. Harm Brouwer, onlangs het signaal af dat wat hem betreft een grens is bereikt. Uitspraken van een aantal strafrechtadvocaten over officier van justitie mr. Koos Plooij typeerde Brouwer als een aanzet tot karaktermoord.

Een debat over de verhouding OM-strafadvocatuur op het jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten op 25 september 2009 in Arnhem was een succes. Driehonderd mensen waren getuige van een ingelaste paneldiscussie.

In deze video gaat Harm Brouwer in op vragen van tv-journalist Victor Deconinck over de omgang tussen officieren van justitie en advocaten.

- Hoe ver kun je als advocaat gaan?, Openbaar Ministerie, 1-10-2009
- Video "Hoe ver kun je als advocaat gaan?", de video, 1-10-2009