Ophef! Vanuit het gezichtspunt van belangenbehartiging zou de actie nog te rechtvaardigen kunnen zijn, ware het niet dat volgens velen de redelijkheid hier wel voorbij is gegaan. Bij jeugdzaken is er nu eenmaal weinig ruimte tot openheid. Daarnaast is het onderzoek nog in een erg prille fase.

p.s. In een reactie bij dit nieuws op de site van het Nederlands Dagblad nog een leuke bijdrage van een oplettende lezer. Als de advocaat voor zijn beurt heeft gepraat, waarom publiceert de krant dan de inhoud nogmaals? Met andere woorden: waar is de journalistieke integriteit gebleven?

[...]

- 'Advocaat Urk praat voor zijn beurt', Nederlands Dagblad, 25-11-2009