Studiecentrum rechtspleging (SSR) organiseert in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de landelijke themadag Tuchtrecht onder de naam Schending van beroeps- en gedragsregels en de tuchtrechtelijke praktijk.

De landelijke themadag Tuchtrecht richt zich op de beroepsgroepen met wettelijk geregeld tuchtrecht waarvoor beroeps- en gedragsregels zijn opgesteld die een hoge kwaliteitsstandaard moeten garanderen. Het tuchtrecht is een instrument om de eigen verantwoordelijkheid van beroepsgroepen gestalte te geven door het opleggen van sancties. Goed geregeld tuchtrecht versterkt bovendien het maatschappelijk vertrouwen in de betreffende beroepsgroepen. Dat vertrouwen kan positief worden beïnvloed door onpartijdigheid, onafhankelijkheid en transparantie.

[...]

- Meer info, , 13-11-2009