In MR-Online een artikel over duurzaamheid in de advocatuur. Samenvattend: soms gedreven uit eigen idealen, soms ingegeven door de cliënt of juist om financiële redenen is duurzaamheid een actueel onderwerp. Duurzaamheid krijgt hierbij meer een MVO-achtige invulling.

- Duurzame kantoren: niet bij spaarlampen alleen, MR-Online (pag. 68 e.v.), 03-11-2009