Het rechtstreeks benaderen van een door de rechter ingeschakelde (medisch) deskundige door (één van de) partijen is in strijd met de goede procesorde. De goede procesorde vergt dat een door de rechter ingeschakelde deskundige uitsluitend door de rechter (eventueel op verzoek van een der partijen) om zijn oordeel kan worden gevraagd. Op deze wijze blijft de onafhankelijke positie van de ingeschakelde deskundige gehandhaafd.

Uit de uitspraak:

4.1. De Raad overweegt dat de goede procesorde vergt dat een door de rechter ingeschakelde deskundige uitsluitend door de rechter - eventueel op verzoek van een der partijen - naar zijn (nader) oordeel kan worden gevraagd. Op deze wijze blijft de onafhankelijke positie van de ingeschakelde deskundige volledig gehandhaafd. Het rechtstreeks benaderen van die deskundige door (één van de) partijen, zoals in dit geval is gebeurd door de gemachtigde van appellante op 15 en 27 oktober 2009, kan daaraan afbreuk doen en dient volgens vaste rechtspraak van de Raad wegens strijd met een goede procesorde te worden nagelaten. De Raad wijst in dit verband naar zijn uitspraak van 12 juni 2009, LJN BI9072, waarbij ook de gemachtigde van appellante K. Abel was betrokken.


[...]

- LJN: BK8458, Centrale Raad van Beroep 30/12/2009, Rechtspraak.nl, 15-01-2010
- Benaderen van een deskundige door partijen is in strijd met goede procesorde, Rechtspraak.nl, 15-01-2010