Verandert het gedrag van advocaten nu het economisch wat minder gaat? De Modesto Bee bericht dat dit in California (VS) het geval lijkt te zijn. De Orde van Advocaten van deze staat onderzoekt nu 300 advocaten (op ruim 206.000) op mogelijke malversaties. Procentueel lijkt het nog mee te vallen maar ten opzichte van 2008 wordt toch een duidelijke stijging verwacht.

- In recession, lawyers turn to stealing, Modesto Bee, 25-01-2010