Nevenfuncties van hoogleraren strafrecht gaan steeds vaker ten koste van hun maatschappelijke aanzien en wetenschappelijk gedrag. Dat zegt hoogleraar criminologie aan de universiteit van Groningen Willem de Haan in het tijdschrift voor strafrecht en criminologie Delikt en Delinkwent.

[...]


Op naar een aangescherpte verwoording als toepassing van de gedragscode "Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten" wat betreft de rechtsgeleerdheid? Misschien toont het bovenstaande meer aan dat een rechtenopleiding een typische beroepsopleiding is. Zou een systeemverandering niet zuiverder zijn?

- 'Dubbele pet hoogleraar strafrecht is lastig', Trouw, 12-1-2010