De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat uitzoeken of afspraken tussen Amsterdamse notarissen en makelaars strijdig zijn met de mededingingswet. Omdat huizenkopers gedwongen worden zaken te doen met Amsterdamse notarissen, betalen zij wellicht onnodig veel.

Meer info op recht.nl

- NMa neemt Amsterdamse notarissen onder de loep, , 14-1-2010