De Telegraaf meldt dat een Italiaanse rechter uit zijn ambt is ontheven omdat hij niet in een rechtszaal met een kruisbeeld wilde werken. De tuchtraad van de Opperste Raad voor de Magistratuur, de instantie die toeziet op de rechterlijke macht, heeft de straf opgelegd.

[...]

- Rechter verliest ambt om crucifix, Telegraaf, 21-10-2010