Kan het verschoningsrecht samengaan met de hierarchische relatie van een loonadvocaat met zijn of haar werkgever? Een lastige combinatie. Enerzijds moet de werkgever de vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening en het verschoningsrecht van de advocaat in dienstbetrekking eerbiedigen maar aan de andere kant is er sprake van een bepaalde ondergeschiktheid. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten zijn er voldoende waarborgen, zoals is betoogd op 9 februari in de AkzoNobel-zaak bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

De Orde stelt hierbij wel dat de onafhankelijkheid van de advocaat in dienstbetrekking enkel gewaarborgd kan zijn indien deze voornamelijk ("main task") juridisch werk verricht. De vraag is echter of deze benadering van het beroep van advocaat nog wel toekomstigbestendig is. Morgan stelt in zijn essay namelijk van niet. De toekomstige advocaat zal zich volgens Morgan niet meer enkel kenmerken door het verrichten van juridische werkzaamheden in strikte zin. Ook kennis in en ervaring met de problematiek van de cliƫnt zelf is essentieel. Daarnaast zal de nieuwe jurist waarschijnlijk ook meer gebonden worden aan zijn of haar organisatie dan tot nu toe vaak het geval is. De hiƫrarchische relatie zal hierdoor ook ongetwijfeld veranderen. Voor de bedrijfsadvocaat zal dit niet anders zijn.

- Beroep over verschoningsrecht loonadvocaat, NOvA, 15-02-2010
- "Voldoende waarborgen voor onafhankelijkheid Cohen-advocaat", Advocatie, 24-02-2010
- Thomas D. Morgan - The Last Days of the American Lawyer, Social Science Research Network, 27-01-2010