NRC komt met nieuwe info over de zaak Westenberg. De Rijksrecherche gaat namelijk onderzoeken of deze oud-vicepresident van de Haagse rechtbank zich schuldig heeft gemaakt aan meineed.

- Onderzoek meineed Haagse ex-rechter, NRC, 10-02-2010