Van de nog niet echt gevonden channel van het OM op YouTube:

Ja, het OM maakt soms fouten, erkent Harm Brouwer. 'Maar niet in een mate zoals sommigen graag voorwenden dat dit gebeurt', zegt de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Brouwer maakt onderscheid tussen beroepsfouten en verwijtbaar plichtsverzuim.


Een mooie zin uit het interview - waar geen reacties op gegeven kunnen worden - is de volgende:

"Dat wil niet zeggen dat als de rechter vindt dat je [het OM] tekort geschoten bent, dat ook wij in het kader van ons personeelsbeleid dus vinden dat je tekort geschoten bent."

Ook de tweedeling tussen beroepsfouten versus verwijtbaar plichtsverzuim is interessant. De volgende zaken worden als beroepsfouten genoemd:
- te weinig kennis recht
- te weinig kennis van de forensische kennis
- te weinig kennis van het strafrechtelijk beleid binnen het OM
- slordigheden die voortkomen uit routinematig werken
Maar richtte de Zembla-uitzending zich echter niet op andere zaken?

Trivia, achter dhr. Brouwer hangt De Grote Oversteek van Asterix en Obelix. Omdat die zo mooi is, voor de liefhebber het begin:

Het verhaal begint met een dorpsruzie over de vis van Kostunrix, omdat deze nog rotter is dan normaal. Dit leidt tot een onderlinge knokpartij waarbij de volledige visvoorraad het moet ontgelden.

Op de NRC weblog Recht en Bestuur nog een analyse met meer info (ook over de berisping van Vrij Nederland t.a.v. hetzelfde onderzoek).

- VN berispt om verdachtmaking officieren van justitie om ‘blunders’, NRC Weblog Recht en Bestuur, 03-02-2010
- De grote oversteek, Wikipedia, 03-02-2010