Als notaris voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een woningcorporatie kan de schijn van belangenverstrengeling opleveren. Bijvoorbeeld als de woningbouwvereniging woningen in de verkoop doet waarbij de notaris ook een rol op zich neemt. De uitspraak is nog niet gepubliceerd.

- Dubbele pet op: notaris gaat weg, BN/DeStem, 12-03-2010