De Nederlandse Orde van Advocaten ziet niets in nieuwe regels die advocaten moeten dwingen op te staan. De Orde begrijpt de maatschappelijke commotie die is ontstaan naar aanleiding van mr. M. Enait die weigerde voor de rechtbank op te staan en de discussie hierover heeft zeker onze aandacht en zorg. Maar regelgeving in de vorm van een nieuwe verordening voor advocaten, biedt volgens de Orde geen uitkomst.

[...]

- Orde: Geen aparte regels voor opstaan advocaten, NOvA, 12-03-2010
- Brief Orde, NOvA, 12-03-2010