De rijksrecherche heeft onder leiding van het parket Den Haag een feitenonderzoek gedaan naar een mogelijke integriteitsschending door twee medewerkers van de rechtbank. Het gaat om de griffier van de rechter-commissaris in de zaak Passage en een administratief medewerker van de griffie van de strafsector. De conclusie van de rijksrecherche is dat geen van beide medewerkers vertrouwelijke informatie heeft verstrekt aan het criminele milieu.

Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een publicatie in De Telegraaf op 15 februari jl. over een mogelijk lek in de zaak Passage. De rechtbank heeft nadien elk risico willen uitsluiten en heeft een verzoek gedaan tot een feitenonderzoek door de rijksrecherche.

Er is volgens de rijksrecherche geen enkele reden om te twijfelen aan de persoonlijke integriteit van beide medewerkers. Desondanks zal de griffier een andere functie krijgen binnen de rechtbank omdat haar positie binnen de strafsector gezien het gebeurde te kwetsbaar is geworden. Ten aanzien van de griffiemedewerker is gebleken dat zij relaties heeft in de familiesfeer die gelieerd zijn aan het criminele milieu. Om die reden is het bestuur van de rechtbank van mening dat zij niet langer binnen de rechtbank kan blijven werken.

Zie ook het artikel in de Telegraaf.

- Onderzoek rijksrecherche naar medewerkers rechtbank Amsterdam, Rechtspraak.nl, 12-04-2010
- Justitie vermoedt mol bij rechtbank, Telegraaf, 13-04-2010