De Orde meldt:

Wie iets wil inbrengen in de discussie over de vernieuwing van toezicht en tuchtrecht in de advocatuur, kan zijn afgevaardigde vóór 28 april aan zijn jasje trekken. Op die dag (14.00 uur, Jaarbeurs Utrecht) belegt het College van Afgevaardigden een extra vergadering over het standpunt van de Algemene Raad op de 23 aanbevelingen in het advies van Arthur Docters van Leeuwen en over de brief van de minister van justitie van 5 maart jl. De AR wil de belangrijkste aanbevelingen van Docters van Leeuwen opvolgen. Dit zou betekenen dat er een onafhankelijk toezichthouder komt, die niet toeziet op advocaten maar dekens controleert op de uitoefening van hun toezichtstaken. Lokale dekens zouden veel meer bevoegdheden krijgen om advocaten bij ‘technisch beheersmatige zaken' zonder tussenkomst van de tuchtrechter op de vingers te tikken met boetes, berispingen en waarschuwingen. Ook zouden dekens als ordemaatregel advocaten moeten kunnen schorsen. In de tuchtrechtelijke colleges zouden ook leken plaatsnemen en de huidige derdengeldenregeling zou moeten worden herzien.


- Collegevergadering over toezicht op advocatuur, NOvA, 22-04-2010