De aanbevelingen van Arthur Docters van Leeuwen (voormalig AFM-topman) zijn bekend. De advocatuur moet geen externe toezichthouder boven zich krijgen, maar kan voldoen met een 'wijs man'. Deze moet jaarlijks rapporteren over het systeem van zelfregulering.

Een stap naar echt onafhankelijk toezicht is dus nog een brug te ver. Wat in het rapport opvalt, is de hoeveelheid ruimte die is vrijgemaakt voor een vergelijking met buitenlandse systemen (Engeland, Wales, Duitland, België) als met andere professies. Was het misschien niet beter om juist vanuit de theoretische opzet van het systeem tot een juist ontwerp te komen? Treffend hierbij is in ieder geval dat de publieke verantwoordelijkheid van de advocaat (weer) nauwelijks benoemd wordt (zie beschrijving Dilemma, bladzijde 17) terwijl in de wetenschap deze discussie wel beslecht is. Misschien is deze groep sowieso wel de grootste afwezige op lijst van gesprekspartners (bijlage 3) die verder vrij intern gericht is. Het is wel goed dat de "wijze man" van buiten moet komen.

Citaat: Het toezicht op de advocatuur is in veel opzichten ‘verouderd, obsoleet of uit de tijd’. Misschien zijn eerder de ideeën over de rol van de advocatuur in een moderne samenleving in Nederland nog te verouderd?

Dhr. Arthur Docters van Leeuwen zit vanavond bij Nova-tv om het rapport toe te lichten.

- Wijze man en sterker toezicht lokale dekens, Nederlandse Orde van Advocaten, 08-04-2010
- Toezicht advocaten door 'wijs man', FD (samenvatting), 08-04-2010
- Advies: geen extern toezicht op advocatuur, Nova, 08-04-2010