Het lijkt er op dat de publieke verantwoordelijkheid van advocaten, de zesde kernwaarde van de advocatuur waarover veel discussie is, toch meer aanhangers heeft dan gedacht. Het FD meldt namelijk dat overleg tussen verschillende financieel advocaten is uitgemond in de conclusie dat er gerichter aandacht moet worden besteed aan ethiek bij de opleidingen van advocaten. Doel: bewustwording van de rol van advocaten als onafhankelijk en kritisch adviseur van hun cliënt.

Het FD citeert Jan Loorbach, advocaat bij NautaDutilh en deken:

‘De financiële sector is veranderd van een traditionele bedrijfstak, in een gejaagde wereld met nieuwe spelers. De ethische normen in de sector zijn veranderd. Advocaten moeten bewuster kijken naar de ethische kant van een verzoek en zich kritisch opstellen.’


De positie van de deken is een lastige. De Orde heeft in het verleden ook vaak door laten schemeren dat (in ons rechtssysteem) juist door enkel uitvoering te geven aan directe belangenbehartiging, de advocatuur ethisch en maatschappelijk juist handelt. Zie bijvoorbeeld de reactie van Loorbach op het Wetsvoorstel inzake de positie van de advocatuur binnen de rechtsorde. Geeft Loorbach met bovenstaande quote aan dat deze positie niet meer houdbaar is en de advocaat toch verder moet kijken dan enkel het belang van de cliënt?

- Meer focus op ethiek bij opleiding advocaten, FD, 13-05-2010
- Loorbach: blijven strijden tegen preventieve toets, NOvA