Volgens Ferdinand Grapperhaus (partner bij Allen&OVery, SER-lid, en voorzitter van de programcommissie van het CDA) wel:

Het is slecht voor de maatschappij dat de geledingen waaruit men zich wèl in de politiek begeeft steeds eenzijdiger worden – politici komen steeds vaker uit de ambtenarij en het openbaar bestuur. Dat is een verarming van het debat. Een zinvolle inbreng van een beroepsgroep als de advocatuur ontbreekt, terwijl wij juist hele goede ideeën kunnen hebben.

Reden is volgens Grapperhaus ‘een toenemende onthechting’ van de maatschappij. ‘Mensen raken steeds gespecialiseerder en gaan op in hun beroep. Daardoor krijg je steeds minder zicht op wat er werkelijk in de maatschappij gebeurt. Dat geldt overigens evenzeer voor de transactie-advocaat als voor de vreemdelingenadvocaat.’

Nu lijkt de laatste quote in tegenspraak te zijn met de eerste (wat is de meerwaarde van een "advocaat-politicus" als diezelfde advocaat zich steeds meer specialiseert) maar de oproep is interessant.

- Grapperhaus: advocatuur te weinig zichtbaar in politiek, NOvA, 03-06-2010