Al eerder hebben we besproken dat het lastig is om te spreken over DE jurist als we het hebben over de juridische beroepsethiek. Wie is nu die jurist? Gelden bepaalde opleidingsvoorwaarden (mbo-juridisch/bachelor/master)? Geldt het soort werk? Is een accountant ook een jurist als deze zich ook met regeltoepassing of interpretatie bezighoudt? Waarschijnlijk niet. Rechtshandhavers? Lastig.

Dezelfde problematiek zal waarschijnlijk ook gaan spelen als er nadere regels moeten worden gesteld ten aanzien van DE juridisch adviseur. De kamer heeft echter het streven uitgesproken. Het voorstel richt zich nu op vakbonden en rechtsbijstandverzekeraars, maar of deze grens op de lange termijn houdbaar is, zullen we ook moeten afwachten.

- Kamer: toezicht op juridisch adviseurs, NOvA, 27-05-2010
- Kritische Kamervragen rechtsbijstandverzekeraars, NOvA, 03-06-2010