Vandaag benaderde een collega-docent mij inzake de volgende situatie. Een bevriend notaris belde hem met het signaal dat een studente die hij een stageplek had toegezegd op het laatste moment had afgezegd. Ze had per mail aangegeven dat ze afzag van de stageplek. De notaris in kwestie had ondertussen al wel een contract met haar getekend, was een stagevergoeding overeengekomen en had de IT-man van het kantoor een account, mailadres e.d. laten aanmaken. Ook bezat de notaris reeds een kopie van haar identiteitsbewijs.

Los van de juridische merites van de zaak verweet de notaris de studente onethisch gedrag. De vraag van de notaris was dan ook of wij niet bepaalde normen en waarden hadden overgedragen. Hij zou de volgende keer in ieder geval terughoudender zijn in het aanbieden van een stageplek voor studenten. Nu lijkt deze reactie wat overtrokken maar het signaal is niet onbelangrijk.

De vraag is nu of onderwijs-organisaties verantwoordelijk zijn voor dergelijk gedrag. De student toont in ieder geval niet dat ze rekening heeft gehouden met de belangen van de onderwijsorganisatie als van het notariskantoor. Aan de andere kant: van een student wordt verwacht dat hij of zij zelf een plek vindt. En "gebruiken" werkgevers een proeftijd soms ook niet onheus? De studente had daarnaast uiteindelijk gekozen voor de stageplek met de beste mogelijkheden (qua leeromgeving als financieel).

Wat hadden wij de student kunnen of moeten bijbrengen? Wat miste de student precies (houding/vaardigheden)? Een interessante kwestie.