Eén van de redenen waarom juristen ook moreel competent moeten zijn, is dat recht deels gebaseerd is op ethische opvattingen. Dit wordt door juristen liever niet expliciet benoemd maar o.a. via vage normen komen ethische normen vaak terug in concrete juridische oordelen. Dhr. Mourik omschreef dit goed in Recht met sfeer, Kluwer, 2008, bladzijde 548:

Open normen als redelijkheid en billijkheid, zorgvuldigheidseisen en natuurlijke verbintenissen bieden ruimte voor verdere ethische invulling

Dat ook veel juristen uiteindelijk toch ook deze weg inslaan, wordt altijd zo mooi helder als ze - andersoms - worden beticht van simpele letterknechten. Dit weekend zagen we een duidelijk voorbeeld vanuit de disciplinaire commissie van de UCI. Na de volgende opmerking van Bruyneel (teambaas Radioshack) via Twitter:

'Het is nu officieel. Als jurylid hoef je geen hersenen te hebben, maar alleen de regels te weten. Hun motto: Het is het reglement.'

moet hij toch verantwoording hierover afleggen. De UCI verbolgen:

'Zijn opmerkingen zijn onaanvaardbaar en daardoor zal de disciplinaire commissie hem oproepen om uitleg te komen geven.'

Het advies aan Bruyneel is om zich maar snel te gaan verdiepen in radicaal rechtspositivisme. Of zal een betoog dat zich richt op de morele incompetentie van de leden van de disciplinaire commissie toch sterker zijn?

- Radioshack wacht sancties na verkleedpartij, Nu, 26-07-2010
- Ok people! Now it's official!..., Twitter Bruyneel, 26-07-2010
- Press release - Team RadioShack to appear before UCI Disciplinary Commission, UCI, 26-07-2010