De roep om een tuchtregister heeft opnieuw de reguliere pers gehaald. Lazen we reeds in het Parool van afgelopen zaterdag (14 augustus) dat ook Germ Kermer, deken van de Amsterdamse orde, de oproep om een register onderschrijft, de afgelopen dagen is de oproep verder door vele kranten overgenomen. De vraag is dan ook niet meer of er een register moet komen met tuchtrechtelijke beslissingen maar enkel wat er in moet komen.

Zo is (zelfs) Hermine Voƻte, waarnemend deken van de Nederlandse Orde, niet tegen het register zolang enkel de onvoorwaardelijke schorsingen hierin komen. Waarschuwingen, berispingen en voorwaardelijke schorsingen moeten er buiten blijven. De consument wil echter meer. Want waarom kan de consument wel inzicht krijgen in goede/slechte aanbieders van verzekeringen maar niet in advocaten? Deze vraag blijft nog onbeantwoord waarbij particuliere initiatieven in het gat duiken (bijvoorbeeld courtwatch.nl en de zwarte lijst met mediators).

In het Parool lezen we trouwens, onder de noemer "Je eigen advocaat als ergste nachtmerrie", nog meer over waartoe bepaalde advocaten toe in staat zijn. Dit maakt duidelijk dat ook de beroepsgroep aanwijsbaar gebaat is bij verdere transparantie.

Frappant is dat de Amsterdamse deken op verzoek bij familieleden bepaalde advocaten aanraadt of afraadt (bij de Orde circuleert een lijst). In de zijlijn raakt dit een interessante ethische discussie: is het moreel te verantwoorden dat de consument-familielid (zeg: kennis) geholpen worden met deze informatie?

- 'Naam slechte advocaat moet openbaar worden', Parool, 14-08-2010