Boek: Recht voor zijn raap
Auteur: Mr. Max Moszkowicz
Uitgave: Bzztoh (1998)

----------

Mr. Max Moszkowicz heeft jarenlang columns geschreven voor de Telegraaf waarin hij inzicht gaf in het beroep van advocaat. Licht verteerbare literatuur dat toegankelijk is voor een breed publiek. De relevantie voor ons vakgebied? Ondanks dat het boekje uit 1998 stamt, kunnen een aantal columns nog zeker gebruikt worden voor de colleges ethiek in het hoger juridisch onderwijs.

Uitgangspunt is de meerwaarde die het aanhoren en analyseren van verhalen geeft (binnenkort zal ik hiertoe tevens het artikel van Watson, Using stories to teach business ethics bespreken). Ook de columns van mr. Raab - pseudoniem voor mr. Moszkowicz - kunnen hiervoor gebruikt worden. Ze geven blijk van mooie dilemma's en tonen soms ook duidelijk de morele grenzen van Mr. Max Moszkowicz. Onverwachts mooie casuïstiek derhalve. Natuurlijk zijn niet alle columns even geschikt of relevant, daarom bij deze een overzicht van (mogelijk) relevante columns uit Recht voor zijn raap:

28 ('Act of God') Iemand onterecht vrijgepleit? Laten rusten.
42 (Principes) Wel of niet een zaak aannemen: cliënt heeft bewust risico genomen maar wil toch achteraf compensatie
47 (Zijpaden) Voorbeeld van een relatiegerichte/probleemgerichte jurist: de juridische weg is niet altijd de juiste
52 (Het hart) Niet vervolgen in verband met de publiciteit dat dit zal opleveren?
58 (Pedagogische Eros) Wat te doen met een cliënt die aangeeft zelfmoord te willen plegen?
59 (Een vergissing) Voorbeeld van het niet aannemen van een cliënt als de cliënt de zaak met valse verklaringen wil beslechtigen
65 (Het cadeau) Voorbeeld van het niet aannemen van een gestolen goed als cadeau
94 (Onderzoek) Verantwoordelijkheid OM voor zakelijke gevolgen bij onterechte aanhouding
099 (Zwijgen = spreken) Integriteit OM: gebruik van een discutabele getuige
121 (Een schamel debat) Verhouding recht en ethiek: een triest geval toch vervolgen? (stelen van een brood wanneer iemand geen meer heeft na diefstal)
140 (Een kreet) Rechtmatigheid vs niet-rechtvaardigheid: OM steekt op het laatste in terwijl rechtmatigheid niet ter discussie staat
143 (Het lijk) Juridisch is iemand dood, dus je kunt de persoon ook niet oproepen als getuige
145 (Kunstfout) Inzetten/zoeken deskundigen die jouw verhaal bevestigen
146 (De kleurling) Discriminatie / aanbieden excuus / rol media
147 (Een voorstel) Crimineel biedt aan om tegen handlangers te getuigen om zelf vrij te komen krijgt geen hulp advocaat
156 (Een echt paar) Weigeren van een opdracht voor het verkrijgen van een overlijdensverklaring t.b.v. de vermoedelijke moordenaar zelf
173 (Landschap met kraai) Ga je in de onderhandelingen dreigen met iets wat je cliënt niet zou willen maar wel ten goede zou komen van je cliënt?
174 (Gerechtigheid) Ga je een cliënt bijstaan in het eisen van schadevergoeding voor het veroorzaken van een ongeval waarvan je weet dat het de schuld is van de cliënt
183 (Kleurenblind) Mag je kennis uit de ene zaak inzetten inzetten voor een andere zaak als dit in vertrouwen is verteld?

Bruikbaarheid voor ethiekcolleges: 7 van de 10.