Nu na een aantal dagen het stof is opgetrokken, lezen we meer en meer eenstemmigheid over hoe de uitspraak (en de gevolgen ervan) van het Europees Hof van Justitie over het verschoningsrecht voor advocaten in loondienst geĆÆnterpreteerd moet worden. In de uitspraak stelt het Hof dat de advocaat-bedrijfsjurist niet onafhankelijk genoeg is vanwege de hiĆ«rarchische relatie met de werkgever. Het gevolg is dat zij in Europese mededingingskwesties zich daarom niet meer kunnen beroepen op hun verschoningsrecht.

Op internet lezen we verschillende reacties vanuit de hoek van bedrijfsjuristen. Enerzijds wordt verondersteld dat er niets verandert, anderzijds wordt gesteld dat de inperking grote gevolgen zal hebben (bijvoorbeeld voor compliance-trajecten). In andere procedures blijft het beroepsgeheim echter onverkort gelden. Over het algemeen wordt verondersteld dat de uitspraak wel richtinggevend zal zijn in discussies ten aanzien van deze andere procedures.

Op de site van de Advocatenorde de reactie van algemeen deken Jan Loorbach. Daarnaast hebben een groot aantal weblogs en kranten aandacht besteed aan de uitspraak. Een kleine selectie:

- Does Europe's Privilege Ruling Change Anything?, Law.com, 15-09-2010
- LETTER FROM LONDON: Europe's Underprivileged In-House Lawyers, AM Law daily, 15-09-2010
- In-House Lawyers’ Bad Day, Part 2, Wall Street Journal Blog, 14-09-2010
- ECJ deals blow for in-house professional legal privilege in Akzo Nobel ruling, The Lawyer, 14-09-2010

- Verschoningsrecht voor advocaten in loondienst ingeperkt voor EU-mededingingsrecht, NOvA, 14-09-2010
- De uitspraak, Association of Corporate Counsel, 14-09-2010