Het wrakingsverzoek van Greg R. is gegrond verklaard. Een moedig besluit. Greg R. en diens advocaat hadden terecht - zo oordeelt het gerechtshof van Amsterdam - een objectief gerechtvaardigde vrees dat de rechters in hun zaak vooringenomen waren:

4.8 Uit het voorgaande blijkt dat inmiddels is komen vast te staan dat de strafkamer bij de beslissing over de onderzoekswensen van verzoeker in diens nadeel een onjuist feitelijk uitgangspunt heeft gehanteerd en dat de advocaat-generaal daarop bij brief van 30 juli 2010 andere argumenten heeft aangedragen om die beslissing te handhaven, over welke argumenten verzoeker zich niet heeft uitgelaten. Waar vervolgens de strafkamer, onder verwijzing naar onder meer de brief van de advocaat-generaal van 30 juli 2010, zonder verzoeker te horen en zonder enige motivering het verzoek van verzoeker om zijn onderzoekswensen opnieuw te behandelen afwijst, moet de bij verzoeker gerezen vrees dat niet zonder vooringenomenheid
– los van de werkelijke intenties van de strafkamer – naar zijn zaak wordt gekeken, objectief gezien gerechtvaardigd worden geacht. Dat brengt mee dat het wrakingsverzoek gegrond is.


- Wrakingsverzoek Greg R. gegrond verklaard, Rechtspraak.nl, 21-09-2010
- De uitspraak BN7794, Rechtspraak.nl, 21-09-2010