De Internationale Bar Association heeft samen met de OECD en de UNODC een rapport geschreven over de relatie tussen corruptie en het juridische beroep. De cijfers liegen er niet. Een aantal uitkomsten:

- meer dan 20 procent van de internationale advocaten is wel eens benaderd door een persoon om als vertegenwoordiger op te treden bij een transactie die internationale corruptie in zich had;
- een derde van juristen die mee heeft gedaan met een online-onderzoek gaf aan een andere advocaat te kennen die betrokken was bij internationale corruptie;
- minder dan 40 procent van de ondervraagden gaf aan dat anti-corruptie prioriteit had binnen hun advocatenkantoor;
- tegen de 30 procent van de ondervraagden gaf aan dat hun kantoor geen duidelijk en specifiek anti-corruptiebeleid heeft.

Het onderzoek is niet geheel vrij van discussie (zie the WSJ-Blog) maar hoe zullen de resultaten hier liggen?

- Report on the impact of corruption on the legal profession, Internation Bar Association, 04-10-2010
- Study: Corruption Alive and Well in Legal Systems Across the Globe, The Wall Street Journal Law Blog, 04-10-2010