Landelijke hoofdadvocaat-generaal Charles van der Voort heeft de publiciteit gezocht inzake de vrijspraak van Ina Post en lijkt de boodschap uit een eerdere post (deels) opgepikt te hebben. Een goede ontwikkeling. Het OM wil zijn excuses aanbieden aan Ina Post en met haar in gesprek gaan over de schadevergoeding. Hiervoor wordt expliciet niet in eerste instantie gekozen voor de huidige standaard juridische grenzen. Een goed gebaar.

Het OM wil "natuurlijk ook haar excuses aanbieden". De belangrijkste reden hiervoor is dat het proces, volgens dhr. Van der Voort, niet van begin tot eind goed is gegaan. Van een gerechtelijke dwaling is echter volgens het OM weer geen sprake. Je kunt namelijk op verschillende manieren naar een dossier kijken waarbij een uitkomst kan zijn dat anders is dan bedacht. Er zijn daarnaast geen individuele fouten gemaakt dus enkel kan gesproken worden van een systeemfout.

De vraag die na het interview hiermee nog steeds niet beantwoord wordt, is of nu excuses worden aangeboden voor het bestaan van een systeemfout, voor de gevolgen van deze systeemfout of toch uit een bepaalde vorm van barmhartigheid. Daarom een vraag: van welke systeemfout is nu precies eigenlijk sprake en gaat het OM dit op korte termijn aanpakken? Pas dan krijgt het excuus werkelijk inhoud.

- Charles van der Voort over vrijspraak Ina Post, Pauw en Witteman, 07-10-2010
- OM heeft spijt na zaak-Ina Post en is bereid tot excuses, NRC, 08-10-2010