De Chipshol-zaak staat weer even in de middelpunt van de aandacht. Vandaag is met het verhoor van oud-vicepresident Hans Westenberg de getuige-verhoren begonnen. Als verwacht wuifde hij de aantijgingen van Chipshol weg: van partijdigheid was geen sprake. De oud-rechter zal wordt gevolgd door een reeks van andere hooggeplaatsten uit de rechterlijke macht, ambtenarij en advocatuur. Een overzicht:

04-11 Oud-vicepresident Hans Westenberg
05-11 Advocaat Tim de Greve en RvS-lid Niels Koeman
09-11 Persraadsheer Hoge Raad Ernst Numann
10-11 Oud-rechtbankpresident Bert van Delden
22-11 Rechter Van der Windt
24-11 NMa-voorman Pieter Kalbfleisch

- Chipshol-affaire raakt rechters, FD, 04-11-2010