Mag binnen de rechterlijke macht gediscussieerd worden over de zaak Wilders? Natuurlijk. En over de wrakingsverzoeken? Ook hier zullen weinig mensen op tegen zijn al kan dit wel lastig zijn als het direct je collega's raakt. In het NRC van 6 november lazen we reeds dat binnen de Amsterdamse rechtbank grote verdeeldheid is ontstaan na het besluit van Amsterdamse rechters om collega's te wraken. Lastig als je over je directe collega's moet oordelen.

Nu heeft ook Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, zijn visie op het ingewilligde wrakingsverzoek gegeven. Hij acht - in eerste instantie vastgelegd in een interne, persoonlijke notitie - het juridisch onjuist dat de wrakingskamer het wrakingsverzoek tegen de rechters heeft ingewilligd.

De notitie is echter uitgelekt hetgeen Diederik Aben ertoe heeft gezet de notitie dan ook maar op zijn weblog te zetten. Dit roept meerdere vragen op die ons vakgebied raken:

1) Was het verstandig van Diederik Aben om zijn visie vast te leggen in een notitie?
2) Was het verstandig van Diederik Aben om als advocaat-generaal bij de HR sowieso je visie intern kenbaar te maken?
3) Was het verstandig van Diederik Aben om, nu de notitie is uitgelekt, de notitie ook via de NJBlog te publiceren alwaar anderen direct kunnen reageren? Een interne notitie werd hiermee immers van een uitgelekte notitie tot een publiek discussie-document. Een andere reactie was ook om het lekken te betreuren en het hier bij te laten.

Het parket van de Hoge Raad betreurt het uitlekken van de notitie van Aben en zegt in ieder geval niet achter de uitspraken te staan. Een vierde vraag is of de rechter die om de visie heeft verzocht (en heeft gelekt?) dan ook verstandig heeft gehandeld. Doet dit de rechterlijke macht veel goeds? Advocaat Bram Moszkowicz als Gerard Spong vinden van niet en betitelen - bij Nieuwsuur - het gehele proces als een klucht.

- 'Proces-Wilders is een klucht', De Pers, 08-11-2010
- Adviseur Hoge Raad bekritiseert wraking rechters Wilders, Elsevier, 08-11-2010
- De zoektocht naar gronden voor wraking, NJBlog, 08-11-2010
- Rechters verdeeld na wraking Wilders, NRC, 06-11-2010