De rechter zit als bekend in de hoek waar de klappen vallen. Het begon met het wraken van de rechters in het proces Wilders (nadat al een fundament was gelegd na enige verloren dossiers en de dwalingen inzake Ina Post en Lucia de Berk) en de (interne) discussies die hierop volgden. Afgelopen week deed het programma Kijken in de ziel hier onbedoeld nog een schepje bovenop door een aantal bekende strafrechtadvocaten de ruimte te geven om een bij tijd en wijle nogal somber beeld te laten schetsen van de rechter. Tegelijkertijd maakt prof.dr.mr. Rinus Otte, hoogleraar Organisatie rechtspraak aan de Rijksuniversiteit Groningen en vice-president van het Gerechtshof Arnhem met zijn boek en oratie het de rechter er ook niet makkelijk op. Vooral het NRC berichtte hier uitgebreid over want het beeld dat Otte schets is vrij negatief. Prof. Otte geeft in het interview opgenomen in de zaterdageditie van het NRC gelukkig wel een oplossingsrichting aan Folkert Jensma:
‘Wat meer decorum, bescheidenheid en beroepstrots, dat zou al geweldig helpen. ’
De VVD zet een andere stap. Aan de rechterlijke klachtenregeling moet, zo stelt de VVD voor, maar eens extra aandacht worden besteed, met name via rechtspraak.nl. Of het voorstel door minister Opstelten opgevolgd zal worden, is afwachten.

'Klagen over rechter op rechtspraak.nl', Nu.nl, 23-11-2010
Oratie prof.dr.mr. Rinus Otte: Organisatie rechtspraak is gebaat bij autonomie en verantwoording, RUG, 18-11-2010
IJdel, lui en rot, interview met Rinus Otte, NRC, 20-11-2010
Kijken in de ziel: Strafpleiters, op zitting, NTR/Uitzendinggemist, 03-11-2010