In het NRC staat trouwens ook nog een interessante opinie van Bas Heijne. Zijn stelling is dat onze rechtsstaat gebaat is bij rechters die niet vanuit een abstract afstandelijke positie rechtspreken maar die juist oog hebben voor herkenbaarheid, nabijheid en aandacht. Nieuwe deugden voor nieuwe rechters?

Citaat:
Betrokkenheid met de rechtsstaat - en ook met het idee van nieuw burgerschap - kan volgens mij alleen beslag krijgen binnen die dynamiek van de hedendaagse massa- of mediacultuur en niet als een neutrale abstractie die buiten die cultuur wordt geplaatst.

Een interessante opinie die uitnodigend is om het complete essay in de bundel De rechtsstaat in de 21ste eeuw verder te bestuderen. Want waar vergelijkt Bas Heijne nu precies mee? Is het rechtspreken van mr. Visser nu zo afwijkend van bijvoorbeeld de vele andere kantonrechters ten lande? Bezitten deze niet genoemde deugden? Of speelt het proces Wilders en diens rechters hier op de achtergrond bij Bas Heijne? Qua zaak natuurlijk niet te vergelijken met de zaken van mr. Visser. De bundel verschijnt volgende week vrijdag.

- Rechters, kijk naar mr. Frank. Na afloop weet u waarom, NRC, 13-11-2010
- Een uitzending van de Rijdende rechter, Uitzendinggemist, 09-11-2010
- Nacht van de rechtsstaat (19 november 2010), Felix Meritis