Op Recht.nl een overzicht van artikelen die verwijzen naar het bericht van deze week dat het aantal tuchtzaken tegen advocaten en notarissen fors is toegenomen. Veel verwijzingen naar artikelen van het Financieel Dagblad die het onderzoek heeft opgepakt. Naast concrete klachten lezen we in de reacties ook de algemene klacht dat de Orde helaas nog erg langzaam is met het transparant maken van haar tuchtrechtspraak. Zo wachten we nog steeds op het tuchtregister.

- Aantal tuchtzaken tegen advocaten en notarissen fors toegenomen, Recht.nl, 13-11-2010