In het NRC van dit weekend een artikel over president Eradus van de rechtbank Amsterdam. Het rommelt binnen deze rechtbank - althans zo wil de media ons graag voorhouden na de wraking van de rechtbank inzake de zaak Wilders - en de rol van de president is hierin niet onbesproken. Als te verwachten wisselen positieve ("verdomd aardig") en kritische geluiden ("te terughoudend") zich af. Het was voor de krant wel zoeken. Een zaak uit 1991 wordt erbij gehaald als collega's die - anoniem natuurlijk - hun minder positieve mening ventileren. Is het laatste de NRC waardig?

De mooiste:
"Een andere collega, die Eradus al vele jaren kent, noemt haar sociaal onhandig."

De eerste vraag is hoe sociaal handig deze collega zelf is door anoniem iemand in een krant zo te kwalificeren. Zal hij of zij de president hiervan hebben ingelicht?

De tweede vraag is wie we kunnen aanspreken. Is hier sprake van een duidelijk geval van een juridisch beroepsethische misser of moet we dit kwalificeren als een journalistieke misser?

- President Eradus houdt zich stil, NRC, 13-11-2010