Het gerechtshof Arnhem heeft gereageerd op het voorval waarbij een lid van het hof stukken inzake het dossier Lucassen had verloren. Gevonden en doorgegeven aan RTL Boulevard berichtte het programma o.a. op haar website over de gevonden stukken. Het programma valt te prijzen: het zal de inhoud niet openbaar maken. Gezien de gevoelige relatie tussen rechtspraak en PVV een meer dan onhandige actie van het hof? In de reactie van het gerechtshof wordt niet gesproken over welke interne maatregelen richting de medewerker genomen worden n.a.v. het voorval. Het hof zal wel excuses aanbieden aan de aangeefsters.

De reactie van het gerechtshof:
Kopie van arrest verloren

Donderdagavond 11 november jl. heeft RTL Nieuws het gerechtshof Arnhem benaderd met de vraag of het hof in 2002 uitspraak heeft gedaan in een hoger beroepszaak waarbij de heer L. betrokken was. Toen dit inderdaad zo bleek te zijn, is aan RTL Nieuws een kopie van het desbetreffende arrest verstrekt. Dit is in lijn met de landelijke persrichtlijn. Het arrest is daarna door RTL Nieuws online gezet.

Ter voorbereiding op eventuele vervolgvragen die avond heeft een lid van het hof een kopie van het arrest plus enkele processtukken, zoals de dagvaarding, mee naar huis genomen. Nadien bleken deze stukken weg te zijn. Ondanks een zoektocht op diezelfde avond zijn ze niet terugvonden. Inmiddels zijn ze in het bezit van RTL Boulevard.

Het gerechtshof Arnhem betreurt deze gang van zaken, met name ten opzichte van de aangeefsters. Het hof neemt stappen om hen persoonlijk excuses aan te bieden. Naar aanleiding van dit incident is er intern nog eens uitdrukkelijk op gewezen om, conform de afspraken, uiterst zorgvuldig met dit soort stukken om te gaan.

- Gerechtshof laat dossier Lucassen slingeren, RTL Boulevard, 12-11-2010
- Kopie van arrest verloren, Rechtspraak.nl, 12-11-2010