De Orde van Advocaten van Californië (VS) heeft een interessant advies opgesteld aangaande de plicht tot vertrouwelijkheid in relatie tot de technologische context waarin veel werkzaamheden van de advocaat worden verricht. Ondanks de verschillen in de juridische beroepsethiek tussen ons en hun Orde zijn veel elementen waardevol.

De zaak die aanleiding was tot het geven van het advies betrof een advocaat die in een koffiewinkel snel enig uitzoekwerk aan het doen was voor zijn cliënt. Met de laptop - waar ook veel geheime informatie stond van deze en andere cliënten - ging hij (wireless) het internet op met de daar aangeboden publieke internetverbinding. Een dergelijke toegang is echter niet zonder risico. Indien bepaalde veiligheidsmaatregelen niet zijn genomen, kunnen derden vrij eenvoudig toegang krijgen tot de laptop. Waar eindigt - in het licht van geheimhouding en gevoeligheid van cliëntgegevens - de verantwoordelijkheid van de advocaat?

De commissie van de Orde in kwestie beantwoordt niet enkel deze zaak maar belicht het onderwerp in brede zin. Het is een interessante discussie:
Due to the ever-evolving nature of technology and its integration in virtually every aspect our daily lives, attorneys are faced with an ongoing responsibility of evaluating the level of security of technology that has increasingly become an indispensable tool in the practice of law. The Committee’s own research – including conferring with computer security experts – causes it to understand that, without appropriate safeguards (such as firewalls, secure username/password combinations, and encryption), data transmitted wirelessly can be intercepted and read with increasing ease. Unfortunately, guidance to attorneys in this area has not kept pace with technology. Rather than engage in a technology-by-technology analysis, which would likely become obsolete shortly, this opinion sets forth the general analysis that an attorney should undertake when considering use of a particular form of technology.

De commissie komt met de volgende aanbeveling die met name procedureel gericht is:

Before using a particular technology in the course of representing a client, an attorney must take appropriate steps to evaluate:
1) the level of security attendant to the use of that technology, including whether reasonable precautions may be taken when using the technology to increase the level of security;
2) the legal ramifications to a third party who intercepts, accesses or exceeds authorized use of the electronic information;
3) the degree of sensitivity of the information;
4) the possible impact on the client of an inadvertent disclosure of privileged or confidential information or work product;
5) the urgency of the situation; and
6) the client’s instructions and circumstances, such as access by others to the client’s devices and communications.


The State Bar of California Standing Committee on Professional Responsibility and Conduct Formal opinion no. 2010-17, The State Bar of Calefornia, 18-12-2010