De laatste aflevering van Kijken in de ziel, strafpleiters is gisteren uitgezonden. Boek en DVD volgen en zijn voor de geïnteresseerde te bestellen. Nog een aantal vragen/dilemma's die besproken zijn waarbij een aantal door het tuchtrecht trouwens reeds negatief beantwoord kunnen worden maar die wel de grens tussen advocaat en cliënt aftasten:

- mag je adviseren bij een strafbaar feit wat nog gepleegd moet worden?
- mag je met het lijk slepen?
- mag je meerdere verdachten in een zaak verdedigen?
- mag je een kerstkaart van ouders meegeven aan je cliënt die zit?
- mag je familie bellen dat iemand aangehouden is?
- moet je je eigen (tuchtrecht) zaak verdedigen?
- mag een advocaat iets strafbaars doen? Te hard rijden is volgens velen geen probleem. Waar ligt de grens?
- mag je zaken van een cliënt in bewaring nemen?
- mag je geld aannemen van een cliënt die via de gefinancierde rechtshulp bij je gekomen is?
- mag je adviseren over de wijze van denken van een rechter?
- in hoeverre gaat het beroepsgeheim ook nog op voor zaken die reeds de media hebben bereikt (dan wel impliciet af te leiden zijn). Bijvoorbeeld een vervolgde politicus ook een groot media-optreden wenst van zijn advocaat in zijn zaak en de zaak zo lang mogelijk wil rekken)
- mag je met een bekende, maar nooit schuldig gevonden drugsdealer regelmatig uit eten gaan in het Amstel-hotel?
- mag je een collega-advocaat negatief in de media - bijvoorbeeld in dit programma zelf - neerzetten?

Tot slot - na het zien van zes interessante afleveringen - een afsluitende vraag. Bram Moszkowicz stelt in de laatste aflevering dat er z.i. hooguit vijf top-advocaten zijn in Nederland. In het programma worden er echter 12 geïnterviewd. Aan de lezer om ze in volgorde te zetten. Is de morele volgorde - mede vanuit het deugdenethisch perspectief van rolmodellen - anders dan de juridische?

01. Willem Anker
02. Bénédicte Ficq
03. Stijn Franken
04. Theo Hiddema
05. Geert-Jan Knoops
06. Cees Korvinus
07. Bram Moszkowicz
08. Lucy Oldenburg
09. Peter Plasman
10. Gerard Spong
11. Inez Weski

Kijken in de ziel: strafpleiters, NTI, 08-12-2010