De Raad voor de rechtspraak meldt dat de raad en de Rechtbank 's-Gravenhage niets bekend was van de aard of inhoud van het (betaalde) advies dat mr. J.W. Westenberg (destijds nog lid van de Haagse rechtbank) in 2007 uitbracht aan de voorzitter van de Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, mr. P. Kalbfleisch (voormalig lid van de Haagse rechtbank). Zo meldt de raad via rechtspraak.nl. Westenberg adviseerde de NMa-topman om niet in hoger beroep te gaan tegen fietsfabrikant Accell. De raad:
Nu gebleken is dat het advies van mr. Westenberg aan de NMa betrekking had op en de beoordeling inhield van een vonnis van een collega-rechter in de Haagse rechtbank, stellen de Raad en de rechtbank vast dat het handelen van mr. Westenberg volstrekt in strijd was met de toen en nu heersende taakopvatting binnen de Rechtspraak en daarmee schadelijk voor het aanzien van de rechtspraak.

Voor de Rechtbank zou het geven van dit advies zeker niet acceptabel zijn geweest als mr. Westenberg de leiding van de rechtbank tevoren had geraadpleegd. Het optreden van mr. Westenberg zou achteraf hebben geleid tot een onderzoek naar de mogelijkheid om hem een disciplinaire maatregel op te leggen, indien hij nog in dienst van de rechtbank zou zijn geweest.

Onder andere op de site van de NOS en het Financieel Dagblad de stukken.

Advies mr. Westenberg aan NMa niet acceptabel, Raad voor de Rechtspraak, 07-12-2010
Westenberg gaf NMa advies over Accell, FD, 07-12-2010
Rechtspraak:”Mogelijk geld terugvorderen van rechter”, NOS, 07-12-2010