De Telegraaf meldt dat strafpleiter Theo Hiddema zich op straffe van een boete van 5000 euro niet langer negatief mag uitlaten over een voormalige cliënt van hem. Het is kort gezegd niet wenselijk als een advocaat zich publiekelijk negatief uitlaat over een ëx-cliënt. Hiddema zal echter "in het belang van alle mondige burgers in dit land toch hoger beroep instellen", zo meldt de krant.

Theo Hiddema krijgt spreekverbod , Telegraaf, 06-12-2010