In het tweede Gesprek op 2 praat Paul Rosenmöller met mensen in het nieuws en vandaag was dit met Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Een interessant interview waarbij Van den Emster steeds het grijze gebied van het morele en het juridische bewandelt. Met name de zaak Wilders als de hoogte van straffen wordt besproken. Moeten we minimumstraffen willen? Van den Emster neemt steeds duidelijk stelling.

Het interview zou voorheen veel vragen oproepen. Is het namelijk wel aan een rechter (en specifiek de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak) om zich te bemoeien met de inhoud van wetgeving? Mag een rechter de vox popupli aanspreken op de onjuistheid van hun opvattingen? Dat harder straffen duurder is, minder effectief is, e.d. is? En is het aan een rechter om de politiek aan te spreken op de negatieve consequenties van de door hun te nemen maatregelen? Dat ze niet altijd de roep uit de samenleving moet volgen? De rechtspraak zit - ondanks dat Van den Emster anders betoogt - in een lastige hoek en dit rechtvaardigt volgens velen optredens als deze. Het paradoxale in het optreden van Van den Emster is dat hij het laatste wel toegeeft: de rechter zal steeds meer in maatschappelijke discussies zich laten zien. Paradoxaal als er werkelijk niets aan de hand zou zijn.

In het begin geeft Van den Emster ook een eerste reactie op de ontuchtzaak in Amsterdam. Een mooie reactie waarbij hij de rol van rechter en het zijn van vader van drie kinderen mooi neerzet.

Gesprek op 2, Ikon, 12-12-2010