In een uitspraak van de rechtbank Den Haag eind 2008 werd benadrukt dat de kernwaarden voor de advocatuur ook opgaan voor de rechtsbijstandverzekeraars. Nu moeten deze verzekeraars zich vanaf 1 april houden aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. Maar voldoet deze code aan deze uitspraak? De Advocatenorde is kritisch maar kijkt met name naar de vrije advocatenkeuze. Het Verbond van Verzekeraars zegt de bepalingen hierop helder te vinden.

De kernwaarden van de advocatuur zijn ondertussen ook met de komst van de code nog niet gelijk aan die van de rechtshulpverlener. De "waarden" die het functioneren van de rechtshulpverlener bepalen, zijn volgens de code:

- Het in alle redelijkheid voorop laten staan van het belang van de klant
- Zorgvuldigheid en deskundigheid
- Voortvarendheid
- Integriteit en vertrouwelijkheid
- Fatsoen

Dat onafhankelijkheid in directe bewoordingen ontbreekt en dat de advocaat in loondienst dus om financiƫle redenen nog steeds een zaak mag "inperken" blijft een bron van zorg? Wat betekent het in alle redelijkheid voorop stellen van het belang van de klant, het geven van adequate rechtshulp voor een zo goed mogelijk resultaat voor de klant en dat in alle stadia van de behandeling van de zaak een regeling in der minne de voorkeur kan verdienen boven een gerechtelijke procedure?

Uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag (LJN: BG9270):
4.4 De rechtbank is met [X] van oordeel dat geheimhouding en onafhankelijkheid behoren tot de elementaire kernwaarden voor de advocatuur en voor overige rechtshulpverleners. Dit komt tot uitdrukking in de Advocatenwet (o.a. in art. 46) en de daarop gebaseerde verordeningen en gedragsregels voor de advocatuur. Slechts met inachtneming van die twee kernwaarden kan er sprake zijn van een behoorlijke belangenbehartiging van cliƫnten, in het geval van SRK zijn dat verzekerden voor rechtsbijstand. SRK heeft ook als primair statutair doel het behartigen van de belangen van haar verzekerden. Aan deze kernwaarden en aan dit statutaire hoofddoel dient [X] zich als advocaat in loondienst bij SRK te houden. Datzelfde geldt voor de overige rechtshulpverleners in dienst bij SRK of bij SRK's concurrenten, en ook voor het daarbij ondersteunend en leidinggevend personeel.

Verzekeraar beslist over advocaat, NOvA, 20-10-2011
Kwaliteitscode Rechtsbijstand, Verbond van verzekeraars