Op de site van de RUG een blog van Anne Ruth Mackor:
Artsen, rechters, advocaten – veel professionals vinden dat regels hun werk onmogelijk maken. Rechtsfilosoof en ethicus Anne Ruth Mackor laat een tegengeluid horen. Beperking van autonomie is niet noodzakelijk in strijd met de uitoefening van een professie, vindt zij. Sterker nog: in sommige beroepsgroepen moeten juist méér regels komen. In de rechterlijke macht bijvoorbeeld.

Om rechterlijke dwalingen te voorkomen, of althans te verminderen, moet in de opleiding van rechters meer aandacht komen voor rechtspsychologie, methodologie en wetenschapsfilosofie, aldus Mackor. Ook moeten er volgens haar meer criteria komen, waaraan rechters de betrouwbaarheid van bewijs kunnen toetsen.
Prof.mr.dr. Anne Ruth Mackor: ‘Nederlandse strafrechters hebben te veel autonomie’, RUG, 24-01-2011