De breuk tussen Abeln e.a. en Korvinus is niet zonder kleerscheuren. Korvinus claimt dat hij bij zijn vertrek bij de maatschap een kwart miljoen te kort is gekomen door onder andere 'malversaties met de boekhouding'. De Telegraaf bericht. Ondertussen is in Engeland Paul Bint de talk of the town. Met 2500 vrouwen de lakens gedeeld en ruim 2 miljoen aan zwendel: het resultaat van jarenlange oplichting onder andere in de rol van advocaat.

'Fraude ex-partners VARA-topman', Telegraaf, 04-01-2011
Fraudster 'King Con' claims he's earned £2million from crime and slept with 2,500 women as he's released from prison, DailyMail, 03-01-2011